بازدید امروز
1130

تکثیر تجاری گل رز از طریق کشت بافت

گل رز مهمترین و پر مصرفترین گل در دنیا می باشد.  با استفاده از پروتکل واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن امکان تکثیر انبوه این گیاه امکان پذیر می باشد. این روش به ویژه برای پایه های غیر پیوندی توصیه می گردد.