بازدید امروز
1133

واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن دارای پروتکل تکثیر تجاری انواع گیاهان می­باشد. از بین گیاهانی که این واحد تحقیقات تکقیر تجاری خود را به بوری آن متمرکز نموده است، تکثیر تجاری گل­های ژربرا، رز و لیلیوم به صورت 100% تجاری، آماده ارائه به تولیدکنندگان می­باشد. این واحد در حال حاضر بر روی تعدادی دیگر از گیاهان زینتی و باغی پروژه­ هایی را به منظور تجاری­ سازی پروتکل کشت بافت در دست اجرا دارد.