بازدید امروز
1128

واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن  با داشتن کادر علمی مجرب و متخصص خود در پیشبرد فعالیت های پژوهشی و تولیدی، پذیرای ایده های تجاری  شما در ارتباط با موضوعات با محور بیوتکنولوژی، کشت بافت، مهندسی ژنتیک و طراحی فضای سبز ... می باشد.