بازدید امروز
1099

 

 

يکي از کاربرد‌هاي علم مهندسي ژنتيک توليد گياهان زينتي تراريخته است. در دو دهة اخير مهندسي ژنتيك توانايي ايجاد صفات جديد و منحصر به فردي را در گیاهان زینتی با استفاده از ژن‌هاي ساير گياهان و موجودات زنده فراهم کرده است. تولید رز و میخک  های تراریخته تجاری از دستاورد های بیوتکنولوژی مدرن در بخش صنعت گل کاری است. مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی حتی بدون در نظر گرفتن بوته های خشبی و نیمه خشبی برای باغ و فضای سبز بالغ بر 100 میلیارد یورو در سال برآورد می شود.  با توجه به اهمیت  صفات جدید در صنعت گل و گیاهان زینتی تلاش‌های متعددی  برای استفاده از مهندسی ژنتیک در گیاهان زینتی آغاز شد. تا کنون حدود 50 گیاه زینتی به طور موفقیت آمیزی تراریخته شده‌اند. 

 تغییر رنگ گل:

رز، داودی، میخک، لیلیوم و ژربرا که حدود 60% بازار جهانی گل های شاخه بریده را شامل فاقد ارقامی با رنگ بنفش و آبی هستند.  عدم وجود این رنگ در این گیاهان به دلیل نبود  یا عدم فعالیت ژن فلاونوئید '3 ، '5- هیدروکسیلاز (F3'5'H) است.  این ژن جهت سنتز آنتوسیانین های دلفینیدینی که رنگهای بنفش و آبی تولید می کنند ضروری است. معرفی اولین رقم از گیاهان زینتی تراریخته در دنیا با عنوا ن FLORIGENE®MoondustTM است. بیان ژن F3'5'H بنفشه (تحت کنترل یک ناحیه پیشبر ی از ژن CHS گل میمون) و یک ژن DFR-A در اطلسی (تحت کنترل نواحی پیشبر ی و خاتمه دهندۀ خودش) باعث ایجاد گیاهانی با تجمع انحصاری و بسیار زیاد دلفینیدن شد  این گل‌ها دارای رنگ بنفش تیره بودند (FLORIGENE®MoonshadowTM).

همین ترکیبات ژنی به یک میخک از نوع استاندارد و سفید منتقل شد. در گیاهان تراریخته میزان متفاوتی از دلفینیدن براساس رنگدانه موجود در گلبرگ حاصل شد. چهار رقم که رنگ پایداری را نشان دادند انتخاب و حدود یک دهه در بازارهای جهانی به فروش می­رسند که شامل FLORIGENE®MoonvistaTM، FLORIGENE®Moonshadow، FLORIGENE®Moonlite و FLORIGENE®Moonaqua می­باشد. تاکنون بیش از 90 میلیون شاخه از میخک های تراریخته با قیمتی تا 30 برابر قیمت میخکهای غیر تراریخت بفروش رفته است.

 

 علاوه بر آنتوسیانین ها دستکاری مسیر بیوسنتز کاروتنوئید ها هم می تواند منجر به تغییر رنگ گل گردد. تلاش برای تغییر رنگ گل لیلیوم با استفاده از مهندسی ژنتیک در گروه تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان نوین گیتی ژن در هر دو مسیر بیوسنتز آنتوسیانین ها و کاروتنوئیدها منجر به تولید گیاهان لیلیوم تراریخته ای شده است که هم اکنون بخش مهمی از فعالیتهای تحقیقاتی این واحد روی معرفی ارقام جدید لیلیوم متمرکز شده است.