بازدید امروز
1135

گل شاه اشرفی از گلهای مهم شاخه بریده می باشد. با استفاده از پروتکل واحد تحقیق و توسعه شرکت نوین گیتی ژن تکثیر انبوه این گیاه امکان پذیر می باشد.گياه شاه اشرفي  به علت داشتن گلهاي زيبا در پروژه هاي ايجاد فضاي سبز و يا در باغات براي جذب جانوران گرده افشان مورد استفاده قرار مي گيرد.