بازدید امروز
1117

  

اطلاعات محصول

بالا تر از 121 درجه سانتی گراد

قابلیت اتوکلاو

870  میلی لیتر

حجم ظرف

110میلیمتر

قطر دهانه

دمای اتاق

دمای نگهداری

120میلیمتر

ارتفاع

  

قیمت واحد(ریال)

تعداد

اسم کالا

 20.000

زیر 1000

ظروف کشت

17.000

زیر10000

ظروف کشت

15.000

بالای 10000

ظروف کشت