بازدید امروز
1109

با توجه به اینکه گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی از جمله اهداف واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن می باشد، تفاهم نامه همکاری های این واحد جهت پیشبرد فعالیتهای پژوهشی و تولیدی با سایر سازمان ها، مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی کشور به شرح ذیل منعقد گردیده است:

  •  امضای تفاهم نامه مشترک با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
  • امضای تفاهم نامه همکاری با گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم تبریز (شهید مدنی آذربایجان)
  • امضای تفاهم نامه مشترک با تیم تحقیقات سوخت های زیستی

 

واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن آماده انعقاد قرار­داد و تفاهم نامه مشترک برای انجام پروژه­ های تحقیقاتی و تجاری مرتبط با بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، کشت بافت گیاهان، بیوتکنولوژی غذایی و طراحی فضای سبز می­باشد.