بازدید امروز
1119

 واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن، آمادگی دارد که در زمینه­ های بیوتکنولوژی،  کشت بافت، طراحی فضای سبز، مهندسی ژنتیک  و..... روش­ها و تکنیک­های مورد نیاز شما را به صورت اختصاصی، آموزش دهد تا بدین­وسیله شما را در پیشبرد فعالیت­های پژوهشی و تولیدی، مورد حمایت قرار دهد.